Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pustki
6409 53b7
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaswinka swinka
3645 1aab 500

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that your have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik viamagdanestor magdanestor
9649 f1e8 500
Reposted fromnutopiancitizen nutopiancitizen vianikotyna nikotyna
pustki
Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety.
— Marek Hłasko
pustki
5757 836c
pustki

Michiel Huisman by Karen Rosetzsky for Elle NL

Reposted fromgameofthrones gameofthrones
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamiejmniej miejmniej
pustki
5067 955a 500

Labradorite

Reposted frompera pera
0011 2843 500

Incredibly rare: Three whitetail bucks locked horns in battle and drowned together in a creek in Ohio.

Reposted fromancientsoul ancientsoul viasoadysta soadysta
5028 b48d 500

hp-inspire:

At Pinterest

(imagem) Photograph Pure Beauty by Polina Rabtseva on 500px

Reposted fromkinkesque kinkesque
4789 338d
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatwice twice
pustki
7406 00af 500
Pola Raksa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafilmowy filmowy
4656 da01 500

aizea:

Egon Schiele

Reposted fromorendasophie orendasophie
pustki
Rzeczy, o których się mówi najczęściej żartując, to są na ogół właśnie rzeczy, które sprawiają kłopoty; nie przyznajemy się do tych kłopotów, może z tajoną nadzieją, że właśnie osoba, z którą się rozmawia, słysząc że sobie żartujemy z tego, pomyśli, że to nieprawda.
— Marcel Proust "W poszukiwaniu straconego czasu. Tom 5 Uwięziona"
Reposted fromtomowa tomowa viatwice twice
I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.
— Franz Kafka (via larmoyante)
Reposted fromtwice twice
2356 ff3e
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viadidlirnik didlirnik
5409 343e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasiostrzyca siostrzyca
1581 d4ff 500

aureat:

The photographer captured the exact second when their hands touched the water and it looks amazing

Reposted fromlafuene lafuene viawypierdalac wypierdalac
7572 7572 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl